Szkolenie na patent żeglarza jachtowego.

patentKlub organizuje kurs na stopień żeglarza jachtowego,
który zostanie zakończony egzaminem. Szkolenie odbędzie się w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych teoretycznych i praktycznych.

Spotkanie organizacyjne: 20 czerwiec 2015, godzina 17:00 w siedzibie Klubu "DAL"

Zajęcia praktyczne (manewrowanie jachtem żaglowym):

Egzamin teoretyczny i praktyczny:

Kurs odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące wytyczne dotyczące szkolenia na patent żeglarza jachtowego Polskiego Związku Żeglarskiego.

 

Opłaty:

Opłata za udział w kursie (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

Opłata za egzamin (ustalana przez PZŻ)

Opłata za patent (ustalana przez PZŻ)

 

Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:

  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z  pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z  pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm (mil morskich) od brzegu w porze dziennej.
  • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 507-731-865.


 

Czy wiesz, że ...

Jacht motorowy, MY lub m/y, m. y. (ang.: motor yacht) – jacht którego głównym napędem jest silnik (napęd) mechaniczny. Często małe jachty motorowe błędnie nazywa się motorówkami. Wedle Polskiego Rejestru Statków motorówkę od jachtu motorowego odróżnia przeznaczenie. Jachty służą wyłącznie celom sportowym lub turystycznym.

logo

 

szanty

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości ze strony - ZAPISZ SIĘ !!